Genç yazıcılar Baurçu üürenicilerinnän buluştular

img_8587Çiçek ayının 22-dä Genç gagauz yazıcılar birlii başı Alla Büük hem bän gittik Baurçu liţeyinä, neredä oldu buluşmak orta klasların üürenicilerinnän.

Pek sarp geldi, ani şkolada üç yıl açılmêêr liţey klasları! Bu iş olêr Gagauziyanın üçüncü büük küüyündä, demelik, uşaklar may hepsi bakêr näänı-näänı gitmää 9-cu klastan sora.

Sevindirdi, ani uşaklar (vardı 4-9 klaslardan üürenicilär) hepsi biler hem lafeder gagauzça, ama kimisi söledi, ani evdä kullanılêr rus dili da anaları-bobaları uşaklarlan lafederlär rusça. Açan biz annattık Genç gagauz yazıcılar birlii, «Aydınnık» kultura-aydınnatmak cümnä topluluu için hem jurnalistika hem peetçilik için, sıra geldi seslemää üürenicileri dä.

Onnar okudular kendi yaratmalarını hem peetlerini ana dili için, çünkü bu günnerdä şkolada geçer yarışma bu temaya. En küçük üürenici Slav Eduard okadar gözäl okudu ana dilindä peet, ani ona verildi gagauzça «Sabaa yıldızı» hem «Oguz sesi» jurnalları. Buluşmaya gelän direktor da pek metetti Edurdı, ani o her taraftan talantlı üürenici.

img_8587Bitkidä uşaklara oldu teklif denemää kendilerini jurnalistikada. Onnarın peetleri hem yaratmaları tiparlanacek «Hakikatın sesi» gazetasında, yazıları hem materialları küü için hem başka problemalar için «Vesti Gagauzii» gazetasında. Toplu patret çıkarıldıktan sora taa çok vakıt uşaklar istämedilär daalışmaa, okadar sıcak bir atmosferada geçti buluşmak. Buluşmaya bizi teklif etti gagauz dili üüredicisi Mariya Çernioglu.

Foto: Alla Büük

Kaynak: kopuzsesi.com

 

Добавить комментарий