«Hakikatın sesi» gazetasının arhivi

«Hakikatın sesi» sayılêr ilk gagauz dilindä çıkan periodika. 1907-ci yılda Ay-Boba Mihail Çakirin (1861-1938) yalvarmasına görä hem episkop Vladimir Sеnkovskiyin raportu üzerinä Sankt-Peterburgta Sinod verdi izin Kişinövda bulunan Hristosun Duuması adına doorusaltanatlı kardaşlaa tiparlamaa gagauz dilindä can için faydalı kiyat, broşura hem yaprak. Bu zamandan başladı çıkmaa «Hakikatın sesi» misioner yapraa, angısını hazırlardı bu yayınnarın ţenzoru protoierey Mihail Çakir. Şindiyä kadar bilinmeer, kaç nomer hem nezaman çıktı, ama biliner, ani «Hakikatın sesi» çıktı ilkin kiril grafikasında, Besarabiya Rumıniyaya geçtiktän sora da latin grafikasında. 2014-cü yılda «Aydınnık» kultura-aydınnatmak cümnä topluluu kararladı enidän çıkarmaa «Hakikatın sesi» gazetasını. 2014-cü yılda çıktı üç nomer, dördüncü nomeri çıktı 2015-ci yılın büük ayında, beşincisi — sürmäk ayında. 2015-ci yılın sürmäk ayından beeri gazeta çıkêr her ay.

Baş redaktor: Viktor Kopuşçu

Gazetanın ARHİVİ

Добавить комментарий