«Hakikatın sesi» Komratta tanıdıldı

8Büük ayın 15-dä P. Draganov adına Komrat regional bibliotekasında bizim gazetamızın prezentaţiyası geçti. Prezentaţiyada pay aldılar Gagauz Respublikasının ilk prezidenti Stepan Topal, Gagauziya M.Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin direktoru Petri Paşalı, Saabinin Simasının Diişilmesi adına klisenin cümnä başı ierey Sergi Kopuşçu, gazetanın izmetçileri, Bilim merkezinin aaraştırmacıları, cümnä zanaatçıları, gagauz dilini sevennär.

Gazetayı  başladı tiparlamaa 2014 yılda kultura–aydınnatmak cümnä topluluu – “Aydınnık”. Nicä bileriz, bu gazeta gagauz dilindä tiparlanan ilk gazeta, misioner yapraa gibi, yayınnanardı 1907-1938 yıllarda.

   

“Hakikatın sesi” gazetası bizim aydınnacımızın Ay-boba Mihail Çakirin uurunnan başladı tiparlanmaa. Gazetanın baş redaktoru Viktor Kopuşçu urguladı, ani XX asirin çeketmesindä Kişinöva etişmiş bir haber, ki Komratta Vaatiz Edici İoan adına soborda popazlar  slujbaların bitkisindä nasaat vererlär gagauz dilindä. Bu üzerä imzalanmış bir dokument, ki küülülerdä, lääzımnıykan, bu iş (var angı insan var nasıl annamasın rus dilini islää), Komratta, neredä  üüretim üüsek uurda, hepsi lääzım olsun rus dilindä. Sade Ay- Boba diilmiş kayıl bu kararlan da eklemiş bu dokumentä kendi komentariyalarını  ana dilinin önemi için bu uurda.

M. Çakir gagauz dilindä çıkan misioner yapraan iniţiatoru hem tiparlayıcısıydı. Enidän, artık gazeta gibi, “Hakikatın sesi” çıktı 2014 çiçek ayında Paskellä günü için. Ozamandan beeri basıldı 14 nomer. Gazetanın tirajı 1000 tayna. Prezentaţiya yapıldı, gazeta bir yılını artık tamannadıykan.

 “Biz istedik bakmaa, denemää yapabilecez mi bu işi. Geçti bir yıl. Sonuçlar var. Okuyuculardan islää yorumnarı kablederiz. Ötää dooru savaşacez gazetada çıksın taa çok material”, – söledi Viktor Kopuşçu.

Gazetada  literatura, publiţistika materialları, intervyu, şiirlär var, angılarının bir payı çıkêr latin grafikasında, öbürü – kiril.

Gagauz Respublikasının ilk prezidenti Stepan Topal paylaştı bir fikir, ki danışmaa Gagauziyanın popazlarına işbirlli için: gazetayı finans etmäk için (ki büülsün onun tirajı) hem sistematik  yayılması için.

Gazetada devamnı tiparlanêrlar peetçi hem lingvist Petri Çebotar, monah Kosmas Şarţ, Viktor Kopuşçu, gagauz dili üüredicisi Aleksandra Kristova, Kristina Koçan. Gazetada var gagauz-rus laflıcaa, angısını pek beenerim. Eni laflar, unudulmuş lafları orada var nasıl bulmaa.

Aleksandra Kristova söleer, ki onnar üürenicilärlän barabar herkerä intereslän okuyêrlar gazetayı. “Gazeta interes hem vakıda uygun. Çaarêrım hepsini okumaa onu, zenginneşmää ana dilimizin yardımınnan”.

“Gagauziyanın haberleri” jurnalisti Alla Büük nışannadı: “Gazeta önemni bir iş yapêr, Allahın lafını herbir evä götürer.” Gazetada tiparlanêr evangeliya bölümneri hem dualar ana dilimizdä.

Prezentaţiya geçti bir sıcak atmosferada. Bitkidä gazetanın izmetçilerinä verildi baaşış – diplomnar hem hepsi gazetaların nomerleri toplu bir kiyatçaa.

Bizim Gagauziyamız – diil büük, ama diil küçük da. Hepsimiz bir ayledä gibi yaşêêrız. Biz korumazsak dilimizi, kim bunu yapacek? İlerki vakıtlarda informaţiya kolay yayınnanardı aaz-aazdan. İnsan biri-birindän üürenärdi haberleri, türküleri, pildaları. Şindiki vakıtta, eni tehnologiyalara görä, internet hem mas-mediya eni kolaylıkları var. Ne gözäl, ani çıkêr bizim ana dilimizdä gazeta!

Kristina KOÇAN

Добавить комментарий