«Hakikatçıların sesi» Komratta işidilecek

«Hakikatın sesi» gazetasında çıkan 13 yazıcının hem peetçinin yaratmaları bir kiyatta tiparlandı.

«Hakikatçıların sesi» toplumunu açêr ayoz Altınaazlı İoanın Paskellä için nasaadı. Nikolay Baboglunun, Valentina Bujilovanın, Petri Çebotarın, Nikolay Esirin, İlya Karaseninin, İvan Koçanın, Kristina Koçanın, Viktor Kopuşçunun, monah Kosmasın, Aleksandra Kristovanın, Stepan Kuroglunun hem Elena Mokanunun peetleri, annatmaları, aklına getirmekleri hem yazıları — gagauz literaturasının eni sayfası.

Kiyat tanıdılacek Komratta canavar ayının 17-dä (pazertesi) Atatürk bibliotekasında saat 11.

Tanıtıma teklif ediler hepsi, kim sever gagauz literaturasını, meraklanêr eni yaratmalarlan hem isteer hakikatçıların sesini işitmää hem bu kiyadı edinmää. Kiyadın tirajı sınırlı — sade 200 tayna.