«Hakikatçıların sesi: yaratma toplumu» adlı eni kiyat tiparlandı

«Aydınnık» cümnä topluluu tiparladı «Hakikatçıların sesi» adında bir yaratma toplumu. Halk bibliotekası seriyasının üçüncü kiyadını tipara hazırladı «Hakikatın sesi» gazetasının redaktoru Viktor Kopuşçu, kiyadın redaktoru — Petri Çebotar.

«Hakikatçıların sesi» — yaratma toplumu, angısına girdi onüç yazıcının hem peetçinin yaratmaları. Bu yaratmalar 2014-2017 yıllarda çıktı «Hakikatın sesindä». Toplumu açêr ayoz Altınaazlı İoanın Paskellä için nasaadı. Nikolay Baboglunun, Valentina Bujilovanın, Petri Çebotarın, Nikolay Esirin, İlya Karaseninin, İvan Koçanın, Kristina Koçanın, Viktor Kopuşçunun, monah Kosmasın, Aleksandra Kristovanın, Stepan Kuroglunun hem Elena Mokanunun peetleri, annatmaları, aklına getirmekleri hem yazıları — gagauz literaturasının eni sayfası. Petri Çebotarın «Açıklamalı söleyişleri» beenilecek hem uşaklara, hem büüklerä dä, çünkü o açıklêêr herbir söleyişi yaşamaktan istoriyalarlan. Kiyada denemä olarak girdi sade A bukvasından başlayan söleyişlär, ötää dooru beklener, ani çıkacek hepsi bukvalar.

Kiyadın tiparlanması için yardımcı oldu Vladimir Kroytor, Vitali Kürkçü hem Dimitri Yanul. Yakın zamanda Komratta kiyadın prezentaţiyası yapılacek.