Hakikatçıların sesi. — Komrat, 2017

Halk bibliotekası:

2. Hakikatçıların sesi: yaratma toplumu / «Aydınnık» kultura-aydınnatmak cümnä topluluu; hazırlayan: Viktor Kopuşçu. – Komrat: S. n., 2017 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 188 p. – (Halk bibliotekası, ISBN 978-9975-53-681-3; 3).

200 ex.

ISBN 978-9975-53-874-9.

821.512.165(478)-82

H 16