Hristos dirildi! Paskellemiz kutlu olsun!

Yıldan yıla biz büük sevinmäklän karşılêêrız bu aydın hem sevinçli yortuyu – Hristosun Dirilmesini – umutlan dolu sözlärlän:Hristos dirildi!

Halizdän dä bu sözlerdä var çok umut: ani daymalı yaşamaa kauşacez; enidän kalkıp, tendä gezecez hem soluyacez; ani yaşamamız kalmêêr sınırlı er üzündeki istoriyamızlan. İnsanın yaşaması sade mezara kadarsa, nekadar mutsuz insan oolu! Taman yaşamanın dadını annamaa başlamışkan, karannık çöker… Yok, bän diilim kayıl bölä durumnan! Ozaman çıkêr, ani taştan yapıların ömürü taa uzun, cansız bir ev ya da bir annık var nicä binnän yıl yaşasın, ama dünnedä en üstün, en büük, en akıllı yaratma olan insanın ömürü sade altmış, bekim, etmiş yıl mı?

Hristosun dirilmesi verer bizä umut. Umut, ani biz dä dirilecez. Ama daymalı yaşamak için dirilmää deyni, biz lääzım dirilelim, taa er üzündä yaşarkan. Bu ilk diriliş olêr, açan can bulêr Yaradıcısını, bulêr Allahını, angısı insan oldu, ki insan allah olsun.

Candan kutlêêrım hepsini Paskellä yortusunnan. Aarayalım hem bulalım Allahı. Ozaman o bizi dä dirildecek, nicä Kendi Oolunu İisusu!

«Aydınnık» CT başı

Viktor KOPUŞÇU

Добавить комментарий