İki halk türküsü

Lirika türküsü

Eşil  yapracık dalda,

Benim  üürääm kahırda.

 

Bir sabaa erken kalktım,

Erken pınara gittim.

 

Erken pınara gittim,

Yavklumnan karşı geldim.

 

O baka-baka bana,

Doldu gözleri aalamaa.

 

Küsmä sän yavklum bana,

Küs sän kendi anana.

 

Anan beni beenmedi,

Seni bana vermedi.

Düün türküsü

Näbalım, näbalım,

Tvardiţaya varalım.

 

Tvardiţaya varalım,

Poy otunu biçelim.

 

Poy otunu biçelim,

İki tepä yapalım.

 

İki tepä yapalım,

Arasında yatalım.

 

Arasında yatalım,

Erken- erken kalkalım.

 

Erken- erken kalkalım,

Çadıra da varalım.

Çadıra da varalım,

Poy otunu satalım.

 

Poy otunu satalım,

Gelinä ruba alalım.

 

Gelinä ruba alalım,

Bir büük düün da yapalım.

 

Bir büük düün da yapalım,

Sizi düünä çaaralım!

 

Yazıldı Kristova Varvara Nikolayevnadan, 1923 yılın duuması.

Yaziya geçirdi Aleksandra Kristova.