İlktän lääzım biz ölelim

Uçêrlar günnerim hızlı

Hem sansın birtakım onnar.

Söleerlär, ani sayılı

Hepsi günnär hem zamannar.

Her iş geçer hem diişiler,

Gözäl güüdä olêr çirkin.

Çoyu bu kuralı biler:

Ne çekeder, lääzım bitsin.

Hep savaşêrız annamaa,

Neyä deyni yaşayalım.

Açan isteeriz dirilmää,

İlktän lääzım biz ölelim.

 

Viktor Franjev