İnan

Ne kaldı bizä büündä

uzak vakıttan?

Bir tatlı ana dili

hem dä bir inan.

 

Pek derin hem pak soluk

verer dilimiz.

İnan dünneyä söleer:

diiliz biz dinsiz!

Bu inan için pek zor

çekmiş bobalar,

Salt yaşêêrlar büünnän büün

eski dualar.

 

Kliselerin küülerdä

açık kapusu,

Cannarımızı paklêêr

günnük kokusu.

 

Avşam-sabaa hep öter

çannarın sesi,

Ani inan bizdä var,

bilsin herkezi.

 

Aleksandra KRİSTOVA

Добавить комментарий