«Kadem kaynaa» — 1970-ci yıllarda gagauzların yaşamasını gösterän roman

Komratta P. Draganov adına regional bibliotekada tanıdıldı gagauz yazıcısı hem peetçisi Mariya Mercankanın eni kiyadı. «Kadem kaynaa» adlı roman annadêr, nicä yaşardı gagauzlar 1970-ci yılların ikinci yarısında Beşalma küüyündä.

Avtor sayêr, ani o vakıtlar en usluydu hem bereketliydi. Romanda gösteriler, nasıl gagauzlar yaşadardılar gagauzluunu sovet rejimindä.

Tanıtıma katıldı universitettän üüredicilär, bilim merkezindän aaraştırmacılar, jurnalistlär, bibliotekacılar hem literatura meraklıları.

Kiyadın tirajı 300 tayna, tiparlanması ödendi Kultura bakannıında olan kiyatçılık soveti. Bu üzerä kiyat daadılacek şkolalara hem bibliotekalara.