Kantarlamak

Ne oldu benim milletimä,

Nesoy  o  döndü yaşamaya,

Ani  büün koydu pak neetinä

Kendi  dilini  kantarlamaa?

 

Yas-pus ettilär dilimizi,

Taa paalı çıkêr yabancılar.

Kim deli etti fikirimizi?

Acıdan baarêêrlar sancılar.

 

Nezaman süündü o duygular

Hem sevgi ana sözlerinä?

Ne fayda öter o türkülär?

Aar  nacak urêr köklerinä.

 

O, kimä deyni paalı para,

Dilindä bulamêêr  faydayı,

Ama sıbıdarkan kantara,

Yanına   atêr o anayı.

 

Aleksandra Kristova