Kazandık Paskelleyi diil pek kolay

Yıldız șafkları șılêêr doz-dolay,
Hava açık, kirezlär çiçektä,
Kazandık biz Paskelleyi diil pek kolay,
Raat içim, sevinerim ürektän.

Yortu yaklaștı, aylä toplandı,
Ürektän ürää biz deeriz: «Hristos Dirilidi!»
Hakına dirildi, sevinmelik getirdi.

 

Paalı adetlär, gözäl yortular,
Yașamamız içindä siz bir ilkyaz gibi,
Yıllar geçtilär, kaybeldi bulutlar,
Koruduk biz sizi, koparmadık ipi.

Paskellä bizä yortunun Yortusu,
Kliseyä gidip, sepet dolusu,
İnsan paklanêr, canını kurtarêr,
Ayazma akêr, mumnar da yanêr.

Yıl yıldan bunda biz büüdük,
Ușaktan, gençliktän insana biz döndük.
Ne mutlu, ani varız bu dünnedä,
Yașa, halkcaazım, cömertlik ilerdä.

Semeon GURAN

Добавить комментарий