Kazayak küüyünä baaşışlar etişti

«Aydınnık» kultura-aydınnık cümnä topluluuna devam eder gelmää patretlär, nicä gagauz uşaklarına baaşlanêr «Oglan masal okuyêr-1» kiyadı, angısına girdi beş gagauz masalı, onnara görä kompyuter grafikasında resimnär hem boyamak için resim konturları. Bu sefer dä biz kablettik fotoları Kazayar gimnaziyasından. İkinci klas üürenicilerinä üüredicileri verer kiyatları.

Yakın zamanda tiparlanacek GAGAUZ ÇOCUU OGLAN dizisinin ikinci kiyadı «Oglan masal okuyêr-2», angısı genä parasız baaşlanacek gagauz uşaklarına Gagauziyada hem başka devletlerdä, neredä üüreniler gagauz dili.

Teklif ederiz hepsini, kimin var kolayı, sponsor olmaa da katılmaa bu hayırlı işä. Barabar sevdirelim uşaklara ana dilimizi!

Çok şükür ederiz bu kiyadın tiparlanması için yardım edän Toplumsal Gelişim Derneenä (Abdullah Uluyurt), Prof. Dr. Baki Erdogana hem öbür hayır sevär dostlarımıza!

  

Добавить комментарий