Kolada yıldızı

Büülü gecä, açan duudu Uşak,

Geldi erä bir ayozlu Mesiya.

Ana elinnän sarıldı kundak,

Uşak da uslandı ana sesinnän.

 

 

Döşek ona oldu kaba saman,

O yısındı sıcak öküz soluunnan.

Damda suuktan tutmuştu kırç tavan ‒

Üşümedi o genç ana Oolunnan.

 

Büük ahırda uyuyardı kahırsız,

Uykusunu Mariya koruyardı.

Göktä peydalandı şafklı yıldız,

Çobannara yolu aydınnadardı.

 

Bir suuk damda duudu Kurtarıcı,

Boba Oolu hem Allahtan Mesiya.

Onu, Kim çekecek çirkin acı,

Türküylän uyudardı Panaiya.

Aleksandra Kristova