Komratta taa sık gagauzça dualar okunêr

Komratta, Panayiya Allahıduuduranın İver ikonası adına karı manastırında avşam slujbasında hem liturgiayada dua ederlär gagauz dilindä dä.

Kimi ekteniyalar, altı psalmalık, 50 psalom, türkü “Ey, şenni aydınnık”, liturgiyada Saabinin duası “Ey, göklerdä Olan bizim Bobamız” okunȇrlar hem çalınȇrlar gagauz dilindä. İnsannar sesleerlär kuşkuluklan. Manastıra gelerlär diil sade Komrattan insannar, ama başka küülülerdän dä gençlär hem ihtiarlar,  gagauz dilindä işidilän dualar yısıdȇrlar insannarın üreklerini, ana dilindä laflar cana  yamanȇrlar.

Açan çalınȇr “Ey, göklerdä Olan bizim Bobamız” türlü taraftan işidiler bas yada incä çancaaz gibi ses, gençlerin ya da büük yaşta insannarın sesleri —  bütün klisä çalȇr.

“Hakikatın sesi” gazetasının korespondenti

Добавить комментарий