Komuşuyuz

Karşı gelmiş Nastradin dostunnan, onun gibi hep fukaaraylan.

‒ Sän nerdä oturêrsın? – sormuş Hoca.

‒ Birerdä, ‒ cuvap etmiş dostu. – Benim yok konaam.

‒ Ozaman bir komuşuyuz, ‒ demiş Nastradin.