Kongazçık gimnaziyasında «Oglan masal okuyêr-1»

kngck6«Aydınnık» kultura-cümnä topluluu 2016-2017 üüretim yılının çeketmesindä Gagauziyada hem Ukrainada gagauz dilini ana dili olarak üürenän üürenicilerä «Oglan masal okuyêr-1» adında kiyadı baaşladı. Masalların yanında kompyuter grafikasında yapılmış resimnär yardım edeceklär bir yandan — taa ii annamaa teksti, öbür yandan sa okumayı taa meraklı yapacek. Resimnerin konturlarını da üürenicilär var nicä kendileri boyasınnar. Kiyatçık etişti Kongazçık gimnaziyasına da, neredän geldi bölä yazı:

«Saygılı Viktor. Sana danışêr Kongazçıın 3-cü klastan üürenicileri: ‘Selemneeriz sizi! Çok saa olasınız, ani tiparladınız bizä deyni kiyadı ‘Oglan masal okuyêr’. Bizim uroklar oldu taa meraklı, zerä biz hem okuyardık o fasıl masalları hem resimnärdik personajları. Hiç istäämeriz ayırılmaa bu kiyattan, ama lääzım verelim onnarı 2 klasa. Sizin Eni yılınız kutluca olsun, ii başarlar sizä. Taa çok kiyat tiparlayazınız. Saygılarlan 3-cü klas hem üüredici Aleksandra Afanasyevna».

Göreräk, ani işimiz olmamış boşuna, da uşaklar, beeneräk, alêrlar ellerinä gagauzça yazılan kiyatları, umut ederiz, ani bölä küçük momentlär kalacek uşakların akıllarında da kaavileyecek onnarın sevgisini ana dillerinä. Yakın zamanda tiparlanacek kiyadın ikinci payı — «Oglan masal okuyêr-2», angısına girdi taa beş masal, resim hem resim konturları.

Masalların resimnerini yaptı dizayner Olga Stamova-Kuleva.

kngck4

kngck4 kngck6 kngck2 kngck5

 

 

kngck5

Добавить комментарий