Kongazçık uyanêr

Küçük ayında birdän boşandı kaarlar,

İlkyaz kokusu geler, açıldı dannar.

Başladı sular akmaa, uyanêr küücääz.

Gecelärlän dolu ay – kadifä gülcääz!

 

Kış taa brakmadı bizi, erken dondurêr,

Kongazçıın sokakları buzdan yalabıyêr.

Sendeller ihtiar buzda, gülümseyeräk,

Seviner, ani güneş sıcak hem yalpak.

 

Seviner, ani kıştan çıkêr saa-selem,

Ama taazä soluktan o biraz sersem.

Açık maavi  göklerdän kamaşêr gözü,

Genä dä saklı güler şenniktän üzü.

 

Aralandı karannık sak havalarda,

Kär gelsä dä saurgun – ilkyaz yakada.

Başlaycek kuşlar tezdä şen türküleri,

Yaşamanın gelecek kısmet günneri.

 

Alekdandra Kristova