«Kopuz sesi» programasında Dimitri Nägu

«Hakikatın sesi» gazetasının baş redaktoru hem «Aydınnık» CT başı Viktor Kopuşçunun avtor programası «Kopuz sesi», ilk musaafir studiyada Antalya kasabasında doktoranturada üürenän Dimitri Nägu.

Dimitri Nägu duudu Dizgincä küüyündä. Liţeydän sora üürendi Komrat universitetindä, işledi M. Maruneviç adına bilim aaraştırmaları hem metodika işleri merkezindä, Komratta istoriya dersini üüretti. Magistraturayı bitirdiktän sora Dimitri başladı üürenmää Antalyada arheologiya bölümündä.

Добавить комментарий