Kumi ba, tek alsana!

Gelmiş bir gün saadıcına kumisi.
Saadıç da nicä düşer hazırlanmış, konuklêêr kumisini ‒ sofra dolu: kıırma, süüş tauk, kaymaklan sarma. Ama kresniţa da helal sarmaları yapmış, yumuruk kadar. Ama ölä dä tatlı sarmalar olmuş, ani kumi girişiptä iyer pak sarma. Bir keredä furkuliţaylan saplêêr iki sarma birdän.
Saadıç bakmış-bakmış da danayanamamış, demiş:
‒ Kumi ba, tek alsana!
‒ Prostet, saadıç, ama üç sarma birdän aazıma sıymêêr, ‒ demiş.