Mihail Çakirin duuma günü Kurçuda kutlandı

Kurçuda Gagauz kulturası merkezindä gagauz popazı hem aydınnadıcısı Ay-Boba Mihail Çakirin duuma günü kutlandı. Merkezin başı Olga Kulaksızın yaptıı dersä katıldı Kurçu şkolasının üürenicileri. Gagauziyada Mihail Çakirin duuma günü hem Ana dili yortusu kutlanêr çiçek ayının 27-dä.