Monah

Cansız bayırlarda yaşardı

İhtiar hem saalıksız monah.

Gecä-gündüz dua edärdi,

Zeetlämesin onu günah.

 

Çoktan buluşmayıp birinnän,

Kaç yıl, artık hiç diil belli,

Sade bir alaca kediylän

Paylaştırardı eceli.

 

Ayırılıp bütün dünnäylän

Hem etişip sapa erä,

Sıcak duaları günnärlän

Yollandırardı göklerä.

 

Allah için hep düşünärdi,

Beklärdi açılsın Edem.

Bütün üräännän o istärdi,

Ki kuvetsiz olsun cendem.

 

İnsan kötüleri braktıynan,

Bölä dä varkan duacı,

Bir ayozun dualarınnan

Bizdä azalacek acı.

 

Viktor Franjev