Ne beklemää yaşamaktan

Ne beklemää yaşamaktan,
Açan onu biz geçireriz
Kaçınmakta, hep alatlêêrız,
Korkêrız sert karannıktan.

Kısa bizim yaşamamız,
Biz yarışamêêrız vakıtlan.
İlerlemää, geeri bakıpta,
Hiç diil dooru hem faydasız.

 

Yaşamamız geeri dönmäz,
İhtiar adam da genç olmaz,
Ama gençlär hep ihtiarlêêrlar.

Yaşamayı koruyannar,
Kim seviner, ani o var,
Vakıdını ii kullanêrlar.

 

Viktor Franjev