Oglan masal okuyêr-1. — Komrat, 2016

Halk bibliotekası:

2. Gagauz çocuu Oglan / ‘‘Aydınnık’’ kultura-aydınnatmak cümnä topluluu; hazırladı:Viktor Kopuşçu; resimci: Olga Stamova-Kuleva. – Komrat: S.n., 2016 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 54 p. – (Halk bibliotekası, ISBN 978-9975-53-681-3; 2) (Oglan masal okuyêr, ISBN 978-9975-53-682-0; 1).
1500 ex.
ISBN 978-9975-53-680-6.
821.512.165(478)-93
G 13

Добавить комментарий