Ölä sevmää

Ölä sevmää, ani ürään yansın,

O sesleri duyarkan, işidärkän.

Ölä sevmää, ani  can erisin

Sıcaklıında onun  raat yısınarkan.

 

Ölä sevmää, ani yaşlar aksın,

Denizleri yaparkan taa tuzlu,

Ölä sevmää, ki duşmanı yaksın

O, kim ayırêr iilii hem usluluu.

Ölä sevmää, ani aaçlıın geçsin

Suuklar hem borannar gecesindä,

Açan yalnız, hasretliktä çirkin

Gücü onun tutêr  ayaklarda.

 

Ölä sevmää, ki kuş uçmasını

Dua lafı yaklaştırsın gökä,

Bulutlara kanat ilişmesi,

Hakikatı yollarkana erä.

 

Ölä sevmää, nasıl sever bülbül

Sabaalennär çalmaa türkülerni,

Bu sevgiyä, Allaam, sana şükür,

Ki baaşladın halka dilimizi.

 

Vaatizlendi ana dili ateşlän,

Ani geler haşlak üreklerdän,

Vaatizlendi o saalıklı, pak suylan

En ayozlu , aydın Sızıntıdan.

 

Açan bir gün tutulacеk sesin

Susuzluktan, kuru kızgın gündän,

Seni  kurtaracеk ana dilin,

Dua sözün sevgi diveçliindä.

 

Valentina BUJİLOVA