Petri Çebotar 60 yaşında!

Canavar ayının 9-da duudu talantlı gagauz yazıcısı hem aaraştırmacısı — Petri Çebotar. Büün o kutlêêr 60 yaşını. «Hakikatın sesi» gazetasının zaametçileri candan kutlêêr Petri agayı duuma gününnän hem dua eder ona saalık, uygunnuk, yaradıcılıkta eni yaratmalar hem aaraştırmalar. Burada isteeriz paylaşmaa ustanın bir peetini.

 

 

 

OOLUMA

Ko olsun evin
Herkerä açık.
Yolcuya sevin,
Karşı ona çık.
Adını koru,
Dostuna yaman.
Dülseydin dooru,
Bil olmaa pişman.
Olma pek hamel,
Kendindän dä ver.
Hepsini aalem
Uzaktan görer.
Ol terzi, bilgiç, —
Korkma salt iştän.
Şarap azcık iç,
Sarfoş olma sän.
Yaşamak kısa
Hem da sade bir.
Baari bir kıza
Sevinmäk getir.
Eer görärsän kin,
Kabaatsız azar, —
Bil bakmaa çirkin
Hem urmaa şamar.
Gülmä, därsä «vay!»
Yanında kimsey.
Akıllıyı say,
Kardaşını sev.
Adarsalar bal,
Aazını baala.
Konuşta sän çal,
Ölüdä aala.
Zoorları unut, —
Çıkacek eni.
Aklında sän tut
Dedelerini.
Herbir daavada
Pay tut yavaşa.
Bakmayrak saada,
Te bölä yaşa.

Petri Çebotar