Potop

Saygılı okuyucular! Biz ötää dooru tanıştırêrız sizi gagauzların halk yaratmalarınnan. Gagauz folklorunda belli bir er kaplêêr «Allahın türküleri», angıları annadêrlar Bibliyadan oluşlar için, ayozların yaşamaların için, Allahta yaşamak için. Bu tekst yazıldı ölä, nicä onu çalardı bizim malilerimiz hem dädularımız.

Allah salt bir Noya demiş,

Te ruhuna haber versin:

Yap gemi, yap gemi.

 

Üçüz endezä uzunnuu,

Elli da olsun genişlii,

Hem otuz üseklii.

Sular çok zedelenirdi,

Bütün toprak deniz oldu,

Hererlär su doldu.

 

İnsana pek aar gelirdi,

Neçin bu zor vakıtlar geldi,

Neçin bu kaybelmäk?

 

Hayvannar ürkürnürlärdi

Bayırların üstlerindä,

O sular içindä.

 

Su üstündä üzerlärdi,

Dalgalarlan gömülärdi,

Of, kayıp, pek titsi.

 

Kuşlar gökä çıkarlardı,

Bulut gibi uçarlardı,

Neçin bu kaybelmäk?

 

Ool bobaylan ayırılmış,

Kız anaylan pek aalarmış,

Pek güçtür ayırılmak.

 

Noy da salverdi bir garga,

Garga geeri Noya geldi,

Birerdä yok toprak.

 

Sonda salverildi bir guguş,

Guguş bütün gün gelmedi,

Belli, er açıldı.

 

Açan gün avşama döndü,

Guguş geeri Noya geldi,

Sevinmelik getirdi.

 

Bir dal maslin aazındaydı,

Herbir aaçtan ayırıldıydı,

Pek eşil hem gözäl.

 

Hristos ozaman dışarı çıktı,

Sular erçinä saklandı.

Bayırlar göründü.

 

Hrıstos ozaman ölä dedi:

Alıştırmayın kendinizi

İintiyä, içkiyä.

 

Vakıt gelecek, bölä olacek,

Ölülerä, dirilerä,

İnanın Allahı.

 

Türküyü çalardı avdarmalıyka Kristova Varvara Nikolayevna, 1923 yılın  duuması

Yazıya geçirdi Aleksandra KRİSTOVA

 

Добавить комментарий