Protoierey Dimitri Çakir için kiyadın tanıtımı

Büük ayın 24-dä P. Draganov adına Komrat regional bibliotekasında geçti V. Kopuşçunun “Protoierey Dimitri Çakir: güdücü hem aydınnadıcı” kiyadının tanıtımı. Prezentaţiyaya katıldı Gagauz Respublikasının prezidenti Stepan Topal, Bilim-aaraştırma merkezi başı Petri Paşalı, aaraştırmacılar, genç yazıcılar, cümnä aktivistleri, jurnalistlär, muzey hem biblioteka zaametçileri. Toplantıyı götürdü Gagauziya Kultura hem turizma bakannıının zaametçisi Evgeniya Lülenova.

Avtor annattı, nasıl geçti aaraştırmaları, nasıl yazıldı kiyat, angısı açıklêêr anılmış popazın yaşamasını. “Taa edi-sekiz yıl geeri bän çekildim bu temaya, Çakirlär – benim hastalıım”, – deer avtor. Slaydlarlan annadarak kiyat için, Viktor Kopuşçu urguladı, ani Dimitri Çakir kapanmardı sade klisedä, ama katılardı Besarabiyanın cümnä yaşamasına hem İserliya küüyünün (İserliyada o 44 yıl popazlık etti) yaşayannarı için olardı hem ilaççı, hem üüredici.

Kiyat yazılı rusça hem tiparlandı “Aydınnık” CT finanslarınnan. Kim isteer tanışmaa bu çalışmaylan, var nicä onu bulsun Komratta: Pobeda sok., 14, “Knijnıy ostrov” kiyat lavkası.

Добавить комментарий