Üüredicilär günü kutluca olsun!

Çok saygılı hem paalı üüredicilär!

Bütün candan kutlêêrız Sizi Dünnä üüredicilär gününnän!

Sizin zaametleriniz ödenmäz hiç bir dä paraylan. Ama ne yazık, ani büünkü gündä Sizin zanaatınız kalêr aylık parası küçük olan zanaatların arasında. Bu zor durumda uşak başçalarında, şkolalarda, koleclerdä hem universitetlerdä, kurslarda hem başka kuruluşlarda üüredicilik edän pedagogların önündä baş iilderiz!

Üüredici olmaa hiç diil kolay, çünkü uşaklar bilgilerdän taa çok üüredicilerdän örnek alêrlar. Eer üüredici verdii bilgilerä aykırı gidän örnek gösterärsä, ozaman hepsi o bilgilär boşuna. Onun için üüredicilerdä hep vardı büük sorumnuk — büütmää diil sade bilgili üürenicileri, ama insan olan üürenicileri.

Allahtan dua ederiz Sizä kuvet hem saalık, aylelerinizä bereket hem mutluluk! Sizin üürenicileriniz — memleketimizin gelecää. Bu iş zor, ama seviç verici dä, çünkü yaarınkı gün Sizin ellerinizdä.

«Aydınnık» CT azaları 

 

Добавить комментарий