Rufi hem İona kiyatları gagauz dilinä çevirildi

Bibliyayı çevirän İnstitut (Moskva) çevirdi gagauz dilinä hem tiparladı Bibliyadan Rufi hem İona kiyatlarını. Nicä bildirer kuruluşun saytı, bu tekstlär çevirilerlär seftä, çeviriyi denemäk için tiparlanêrlar bir denemä olarak.

Proekttä pay aldı çevirici Petri Çebotar, filologiya redaktoru İvanna Bankova, teologiya redaktoru Vitali Voynov, reţenzentlär Vladimir Kusursuz hem Anna Çelak. Tekstlär aprobaţiyayı geçti.

Taa ileri Bibliyayı çevirän İnstitut Eski Baalantıdan tiparladı «Altı psalmalık» kiyadını, angısına girdi 6 psalom Psaltirdän (2011).

Rufi hem İoan kiyatları paralel olarak latiniţada hem kiriliţada tiparlandı. Gagauz kliselerinä, bibliotekalarına hem hepsi isteyennerä daatmak için «Aydınnık» CT Bibliyayı çevirän İnstituttan 500 kiyat kabletti.

Добавить комментарий