Saabinin Simasının Diişilmesi adına Komrat klisesinin kurbanı

Harman ayının 19-da, açan klisä kutlêêr Saabinin Simasının Diişilmesi yortusunu Gagauziyada da kutlanêr Gagauz Respublikasının kuruluş günü, Komrat klisesi kurbanını kutladı.

Sabaalendän insannar başladılar kurmaa masaları büük stavrozun yanında, liturgiyadan sora ayozlamaa meyvaları hem toplanmaa sofranın dolayında deyni. Bu stavtoz koyuldu 2012 yılda o erä, neredä olacek büük kafedral — Saabinin Simasının Diişilmesi adına.

Liturgiyanın önündä klisedä yapıldı küçük ayazma. İnsannarın çoyu liturgiyada aldı komka, nedän sora dua devam etti dışarda — ayozlandı meyvalar hem iisözlendi sofra. Duaya katıldı Dizgincä küüyündän hem Komrattan popazlar Vasili Platon hem Födor Karabacak.

Saabinin Simasının Diişilmesi adına cümnenin başı popaz Sergi Kopuşçu kutladı hepsini klisenin kurban yortusunnan. Bu gün klisedä duyulardı dostluk hem açık üreklilik atmosferası, bekim, ondan, ani slujbada yoktu politikacılar mı, kim bilsin.