Saatlar

 2016 yılda «Aydınnık» CT başladı hazırlamaa gagauz dilindä «Saatlar» tekstlerini. Kullanıldı Ay-Boba Mihail Çakirin çevirisi, angısı tamannandı etmeyän parçalarlan.

Eer olarsa eni Psaltir çevirisi gagauz dilinä, angısı olacek Ay-Bobanın çevirisindän taa uygun hem yakışıklı klisä kullanımı için, «Saatlar» tekstinin tiparlanmasında eni çeviri kullanılacek.

Yalvarêrız, ulaştırasınız bu tekstleri Gagauziyada izmet edän popazlara, diakonnara, daskallara hem klisä okuyucularına. Bekleeriz, ani gagauzça dua etmää isteyennär okuyaceklar teksti da kendi fikirlerini bizä bildireceklär; e-mail: kopusciuv@mail.ru (Times New Roman, 12, sıra arası interval 1,5).

«Saatlar» tekstleri aprobaţiya için internet sayfamızda yayınnandı Kaul hem Komrat episkopu Anatolinin izininnän.

«SAATLAR» latin grafikasında.

«Саатлар» кирил графикасында.

Tekstlerin hakları «Aydınnık» CT baalı. Satış için kopiya yapılamaz.

1 комментарий

Добавить комментарий