Sakramentoda gagauzlar

Bucaktan uzak, dünnenin taa öbür yanında, Amerikada, Kaliforniya ștatında, Sakramento kasabasının poyraz yanında Penrin adında küçük küüdä yașêêr bir gagauz aylеsi – Fedi Çernioglu, karısı Svetlanaylan, onnarın altı ooları, hem Fedinin anasınnan bobası. Oralarda – Sakramento dolaylarında – yașêêrlar taa birkaç gagauz. Kimi vakıt bän ișittim, ani var iki-üç bin, ama bilmeerim… o informațiya dooru mu, diil dooru mu? Bunu ama var nasıl deyelim, ki oralarda yașêêr küçük gagauz diasporası.

Çoktan bän üürendim, ani oralarda var ölä diaspora, ama bilmedim, nasıl tanıșayım onnarlan. Annayacenız, ki bän diilim gagauz, ama üürenerim gagauz dilini, da Gagauz Eri uzak buradan, neredä bän yașêêrım! Bitkisindä bir Feysbuk dostum, angısı yașêêr Moskvada, koymuș Feysbukta bir foto. Fotoda görüner Fedi, karısınnan hem altı çocuunnan. Tezdä yazdım dostuma, “yalvarêrım tanıștırın beni bu ayläylän, çünkü bän dä yașêêrım poyraz Kaliforniyada”. O, Fedidän izin isteyip, bana Fedinin telefon nomerini verdi. Ondan sora Fediyä telefon açtım. Birkaç kerä telefonnan lafettik.

İki hafta ileri bitkisindä vardı nasıl bulușalım, açan bän gittim oraları görmää anamnan kızkardașımın aylesini. Onnar Fediyä pek yakın yașêêrlar. Ölä cumertesi günü, 18 canavar ayı buluștuk üz-be-z ilk kerä. Bän getirdiydim manastırımızdan birkaç baașıș, Fedi da bizä baașıș verdi.

Fediylän bän geçirdik barabar iki-üç saat. Lafettik nicä komușu. Fedinin var gözäl hem büük evi, angısını kendi düzeltti, ev düzeltmesi, onun iși. Bana gösterdi bașçasını, neredä büütmüș hertürlü meyvaylan zarzavat: alma, zerdeli, armut, kirez, erik, portokal, mandarin, greyfrut, karpuz, kaun, kabak, hıyar, patlacan, mor patlacan, kabaçki… Var orada aul da, neredä tutêr hayvan: tauk, ördek, kaz, koyun, domuz, hem lama bilä! Șaș-beș kaldım, da baardım: “Ama bu, kär Bucakta küü gibiydir! Burası, elbetki, lamadan kaarä – benzeer Bucakta küüyä”.

Fedi, gülümseyäräk, annattı, ani istedi, ki ölä olsun, nicä onun küüyü, Baurçu. Lama sa var birkaçı Kaliforniyada, çünkü köpektän ii koruyêr öbür hayvannarı. (Lama diil kaliforniyalı hayvan, onun vatanı üülen Amerikaydır, ama Kaliforniyada çiftçi almıș oradan).

Bașçaylan aulu gördüktän sora döndük evä, neredä idik pek datlı imäk, angısını yaptıydı Fedinin karısınnan anası. “Bu imäk benzeer mi imeeyä ani idin, açan Gagauz Erindäydin?” bana sordu Fedi. “Elbet”, cuvap ettim, “kär onun gibi. Okadar datlı da!” Bän deerim nicä Humfrey Bogart söledi Klaud Reynsä – eski gözäl kinoda “Kasablanka” – “Bu var nasıl gözäl dostluun bașı olsun”. Umudum var ki ölä olacek.

Monah Kosmas

Добавить комментарий