Saurgun

Saurgun geldi ayazlan,

Gecedän sardı eri.

Kırı döşetti  biyazlan

Hem yıvdı kürtünneri.

 

Çevirder lüzgär kuvetlän

Toz-dumannı kırları.

Çalêr örtü keremetlän

Saurgun sıklıkları.

 

Uluyêr boran üfkäylän,

Üfleer herbir deliktän,

Kaldırıp kaarı püskäylän,

Atêr aşaa kiriştän.

 

Saklandı dannar küülärlän,

Taa ii oturmaa evdä.

Görüşärseydin lüzgärlän ‒

Önündä biyaz perdä.

 

Saurgun geldi ayazlan,

Getirdi büük kaarları.

Klisedä olêr ayazma,

Ay Yordan yortuları.

 

Aleksandra Kristova