Seni, Allahı, metinneeriz

Paskellä orucunun birinci pazarında, açan anılêr ikonaları saymayı dogmatını koruyan ekumenik dernää, doorusaltanatlı kliselerdä olêr «Doorusaltanatlıın sevinmelii» dua sırası. Onun bitkisindä dä çalınêr «Seni, Allahı, metinneeriz» adında bir türkü, angısını yazdı IV asirdä yaşayan Mediolan (Milan) episkopu Amvrosi.

Seni, Allahı, metinneeriz,

Seni, Saabiyi, açık inan ederiz,

Seni, daymalı Bobayı,

Bütün dünnä büükleer.

Sana hepsi angellär,

Sana göklär hem hepsi kuvetlär,

Sana heruvimnär hem serafimnär

Durmaksız ses ederlär:

Ayoz, Ayoz, Ayozsun, ey, Saabi

Allah Savaof.

Göklär hem erlär

Senin saltanatınnan dolu.

Seni şannı apostol alayı,

Seni bilgiçlerin metinnik birlii,

Seni metinneer zeetçekennerin

Aydın askerlii.

Seni bütün dünnedä

Ayoz Klisä inan eder,

Ölçüsüz büüklüktä Bobayı,

Başiildilän aslı hem birduumuş Oolu

Hem Ayoz İilendirici Duhu.

Sän saltanat Padişahı, Ey, Hristos,

Sänsin Bobanın Daymalı Oolu,

Sän, kurtarmak için insannıı alarak,

Kızın karnısından iirenmedin.

Sän, ölümün iinesini kırıp,

İnan edennerä Gök Padişahlıını açtın.

Sän Bobanın saltanatında

Allahın saa tarafında oturêrsın,

Gelecek Daavacı olarak inanılêrsın.

Sana yalvarêrız: yardım et izmetkerlerinä,

Angılarını paalı Kanınnan satın aldın.

Senin saltanatında yakışıkla

Senin ayozlarınnan bilä padişahlk etmää.

Ey, Saabi, Senin insannarını kurtar

Hem Senini varlıını iisözlä,

Zaabitlik et onnara hem üüselt daymalaradak.

Her gün iisözläriz Seni

Hem saltanatlarız adını daymaların daymalarınadak.

Ey, Saabi, yakışıkla

Bu gün günahtan korunalım.

Hayırla bizi, ey, Saabi, hayırla bizi.

Ey, Saabi, Senin hayırın bizdä olsun,

Zerä umut ederiz Sana.

Ey, Saabi, Sana umut ederäk,

Utanmayacez daymalaradak. Amin.

çevirdi Viktor KOPUŞÇU

Добавить комментарий