Sesläyin

Beni siz sayın ya da saymayın,

Atıp çirkin bakışları,

Kendinizdän  bişeylär katmayın,

Eklämeyin günahları.

 

Benimnän olun ya da olmayın,

Sizdän istämeerim destek.

Salt yoluma, gidärkän, konmayın,

Ani koymaa bana köstek.

 

Beni inanın ya inanmayın,

Salt çekedärkenä uçmaa,

Kuvetlän üstümä hızlanmayın,

Ani aşaa beni  çekmää.

 

Bendän atılın ya atılmayın,

Sade sölärkän sözümü,

Ani seslersiniz ‒ yapılmayın,

Boyamayın salt gözümü.

 

Beni okuyun ya okumayın,

Sade, açıkkana canım,

Ona tükürmeyin hem basmayın,

Battırılsın  deyni  yazım.

 

Beni siz sevin ya da sevmeyin,

Salt brakın ömürü datmaa,

Beni İuda gibi öpmeyin,

Ani ucuz deyni satmaa.

 

Aleksandra Kristova