Sevda zamanı

İlkyaz – sevda zamanı,
Çillär gezerlär çiftli.
Şoparcık uşakların
Üzleri olêr çilli.

Allah kuşu – kırlangaç –
Örer kendinä yuva,
Kuzu kulaanda nışan:
Kırlangaç yada zımba.
Sıırcıklar yapêr zarar,
Çalêr harmanda toomu,
Sıırcık gibi uşacık
Deer, doyursunnar onu.
Bıldırkı horozçuklar
Bildirerlär sabaayı,
Küçük Paskellä baaşlêêr
Horozçuk halviţayı.
Kurkan gezer kurulu,
Patu ondan sakınêr,
Petri yaslada – uslu,
Salt evdä kurkannanêr.
Eşecik otlêêr arpa,
Yuları durêr kopuk,
Batüm näänı da gitsä,
Bän onunnan – pak koduk.
Kısırık kulumnadı,
Kulicik kömür kara,
Bizim Vani koşturêr,
Nicä kulicik kıra.
Sţenaya çıktı Sevda,
Sevindirer insanı,
Şen olsun bizim cümnä,
İlkyaz sevda zamanı!
Viktor KOPUŞÇU

Добавить комментарий