Sevin, ii Portacıyka, ani cennet kapularını inannılara açêrsın!

Panaiya Allahıduuduranın İverli ikonası  günündä, oktäbrinin 26-da, Komrattakı İverli karı manastırının kurbanı kutlandı. Bu gün manastırda liturgiyada pay aldılar Moldovanın mitropoliti Vladimir, Kaul hem Komrat episkopu Anatoliy hem Moldovanın üülen tarafından popazların bir alayı.

Klisenin izmetçileri insannarlan bilä dua ettilär Allahanasının aracılıı hem yardımı için. Komrattan hem dolaydakı küülülerdän çok insan geldilär bu gün dua etmää Panaiya Allahıduudurana, onun İverli ikonası aşırı, angısına deerlär taa “Portacıyka”.

Mitropolit Vladimir, hemen etişip manastıra, sıcak laflarlan kutladı hepsini bu yortuylan: “Hatırlêêrız hem saltanatlêêrız Allahanasının İverli ikonasının simasını, ayozlu İverli karı manastırında Komrat kasabasında kutlêêrız igumeniyayı, canda bobayı hem hepsi inannıları, doorusaltanatlı hristiannarı, diil sade kasabanın, ama bütün Respublikanın da olannarını. Umutlanêrız, ki çin-sabaalendän biz klisedä dua edecez hem sevinecez, nicä bizdä geçer, bu büük olaya. Biz pek sevineriz, ki Komratta artık var bu manastır, angısı her gün, her hafta, her ay hep genişlener hem taa büük olêr hem umutlanêrız, nicä dä bän çeketmedään iisözledim, etişecez ona, açan bu gözäl manastır olacek lavra. Yortuylan!”

ивер. манастырİnsannar, ani gelerlär manastıra, çok şükürlü, ki o düzüldü Komrat kasabasında hem çok beenerlär manastırı. Burayı gelerlär büüklär dä, gençlär dä, küçüklär dä. Adamnar da, karılar da, bütün aylelärlän gelerlär diil sade Komrattan, ama başka küülülerdän dä. Burada her pazar kurulêr masalar imeklärlän hepsi insannara deyni.

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah da bu gün dua etti hepsi insannarlan barabar hem danıştı: “Bu gün biz düşündük yardım etmää manastıra, biz bulduk 30 bin ley, vereriz bütün ürektän. Sanêrız ki herbir insan kim düşüner, kimdä var kuvet, yardım edeceklär. Bizim insan açık ürekli, sevgili, hepsi kim geler burayı isteer kalmaa, isteer taa bir kerä gelmää.“

Olga Kılçık, angısı izmet eder imäk salonunda, paylaştı duygularını: “Burada kurulêrlar masalar imeklärlän, insannar anmaa deyni ölüleri, ya da saalık  için da olêr,vererlär kurban, getirerlär neredä produkţiya, neredä para. Matuşka manastırın kızkardaşlarınnan yapêr bu imekleri, biz dä yardım ederiz. Çok şükür ederiz batüşkaya, angısı düşüner bizim için. Gün-gündän manastır gözelleşer. Açan her pazar burayı geleriz, bişey eni göreriz.”

Добавить комментарий