Stepan Kuroglunun anası

куроглунун анасыS. Kuroglunun arhivindä, angısı bulunêr Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezindä (Gagauziya, Komrat), bana razgeldi bir meraklı dokument: peetçinin kiyadı anasına, doorusu, o kiyadın kopiyası. Bu kiyat, nicä bir istoriya kırıntısı, gösterer, neylän zanaatlanarmış o uzak vakıtlarda Bilim akademiyasında çalışan S.Kuroglu hem onun evdekileri, angılarını o anêr: eşi Nadi (Nadejda Pavlovna), kızı Liliya, oolu Artur. Ama en önemni, bana görä, ani bu kiyadı okuyarkan, biz duyêrız avtorun sıcak davranışını  anasına. Hem dä o iş, ani anaya kiyat yazılı ana dilindä.  

                                                                                 Petri Çebotar

26.01. 1982 y.

Kişinöv

Zamannêêrsın, paalı anam!

Çok kaçınmakta bulundu bir parça vakıt yollamaa bir kiyat sana.

Ozaman saa-selem geldiydim. Hepsi evdekilär saa-selem şindilik. Artur nesoysa kinoya çıktı, Liliya verdi bir ekzamen, bir gündän sora taa birirnä cuvap edecek. Bendä iş tepemdän yukarı, kalpaam da görünmeer. Ama savaş kuvedini ödünç almêêrım partalcıdan da. Bulunêr taa savaşkannık.

Nadi hep bakêr kendi işinä; allaa yardımcı olsun hepsinä. Evdä hepsicii erindä: sıcak, pak, besli, neredä bizim elimiz görüner, sade sän etişmeersin bu varlıkta, uşaklar arasında, sıcakta, gözün önündä. Olsa kayıla olarsan, kışlayasın bizdä? İlkyaza mı, taa ötää mi genä küüyä varacan. Düşün da sölä ooluna…

Yakışarsa, gücük ayın başlantısında  (fevralda, nicä şindi deyiler) Liliya 3-4 günä gelecek. Benim gelmäm az umutlu, neçinki yolum lääzım Moskovaya düşsün bir aya kadar. Tezdä lääzım bir kiyadı başa çıkarayım. Bunun için küsü olmasın. Biz padişahlaa izmet ederiz, hem bizdän az-çok işlär sorunêr. Ama eer bişey lääzımsa, düşün bän buradaykana, yaz da Liläylan eki kendim getiräbileyim.

Taa nelär, paalı anacıım? Saalıım sansın var, azalarkan soruşturêrız…

O mayıl turna gözü şarabını siirek, ama konka аlêêrım: kim biler, benim gibisinä bekim ondan faydası bulunur. Ama ne vermişin bana, okadarsı da eni bereketädän etişär.

Mamucuum, eer saalıına yardımcılık lääzımsa, birdän ur telegrama, da alayım seni buradakı ilaçlara, eki da bizşim aramızda kuytulaa. Lilä geldiynän, getirecek benim Moskova adresimi; gelmäsä, kiyatlan yollayacam eki kendim getirecäm.

Автограф С. КуроглуSaalıcaklan! Hepsimiz senin için bayıldık, ilkyaz kanikullarında gelecez işlerä yol açmaa.

Kal saalıcaklan!

Senin koca yaşlı da, hep ölä küçük ta uşaklar, gelin, unukalar.

(İmza)

Mamu, bizdä evdä var şindi telefon: 62 – 53 – 06.

İşteki telefonum: 26 – 26 – 64.

Sölä telefonu kızkardaşlara da.

 ***

Anacıım Kuroglo Natalya-Nadejda Mihaylovna, kız laabı Terzi, Gogu Mälın kızı, 1917 y. duuması, ana-bobasının biricik uşaamış, bir aaretli kardaşı da varmış, iki romın klasını başarmış, ama bilärdi romınca, rusça, annardı bulgarca, ukrainca, yazıyı kullanardı. Sade mamudan 60 türkü yazmıştım, çok masal, angılarını studentlik zamanında D. Tanasogluya vermiştim. Anacıımın hayırınnan üürenmiştim, anı bir otçaazın da canı var, kuşçaazın biri dä aydınnık dunnedä insan gibicä, ki insan dünneyä gelmiş hatır yapmak için hem çok başka bilgilär, çok başka… Anacıım sansın iki üüsek universitet başarmıştı: karşılamaa da, geçirmää dä bilärdi insanı. Evimiz «yarım dünnää musaafirini bildi»: Moskvadan da, Angliyadan da, Bulgariyadan da, Türkiyadan da, Makedoniyadan hem çok taa başka erlerdän. İkramını, hayırını bildi uşakları, komşuları, musaafirin biri dä. Geçindi unudulmaz anacıım 71 yaşında. 

Stepan Kuroglu, 2005 y.

«HAKİKATIN SESİ» gazetası, 2016, № 3, s.1.

Добавить комментарий