Türkiyada gagauz literaturası toplumu çıktı

2017 yılın başında “Bilge Kültür Sanat” basım evi tiparladı türk dili profesoru Nevzat Özkanın “Gagavuz Edebiyatı” adlı kiyadını.

Kiyadın girişindä avtor kısadan verer bilgi gagauzların adı, etnik kimnii, istoriyası, dili, dini, adetleri hem kulturası için. İki büük bölümdä dä toplanmış gagauzların halk hem avtor literaturasından örneklär.

Halk literaturası bölümünä girmiş söleyişlär, bilmeycelär, uşak peetleri hem türküleri, destannar, dualar, legendalar, cümbüşlär, maanilär, masallar hem türkülär. Bu tekstlär alınmış V. Moşkovun, N. Baboglunun, M. Durbaylonun, A. Manovun, V. Zayaçkovskinin, D. Tanasoglunun, S. Kocanın, T. Zanetin folklor toplumnarından. Bundan kaarä hazırlayan toplamış gazetalardan, jurnallardan, monografiyalardan hem yazılardan da gagauz folklor tekstlerini.

Avtor literaturasına geçärkän, kiyatta yazdırılêr gagauz yazısı hem literaturası. Sora yazıcıların duumalarına görä erleştirilmiş elli beş proza yazıcısının hem peetçinin yaratmaları. Avtor literaturasını açêr protoierey Mihail Çakirin “Besarabiyalı gagauzların istoriyası”, bölümü kapêr genç yazıcıların hem peetçilerin yaratmaları. 744 sayfalık kiyadın bitkisindä var nicä bulmaa kullanılan kaynakları hem indeksi.

Nevzat Özkan Türkiyada Erciyes universitetinin eni türk dili kafedrasının profesoru.

Добавить комментарий