Türkiyada gagauzlar için eni kiyat çıktı

Ankarada «Gagauz Yeri’nde Kadın» adlı eni kiyat çıktı. Kiyadın avtoru İrina Üsümbeli duudu Gagauziyanın Kıpçak küüyündä, 2008 yılda Hacettepe universitetindä folkloristika kafedrasında doktor oldu.

Kiyatta analiz ediler gagauz karısının cümnedä rolü. Duuma, ölüm hem başka önemni etaplarlan baalı olan adetlerdä karının eri hem funkţiyası açıklanêr. Ek olarak veriler türkülär hem yazdırılan adetlerdän patretlär.

Aaraştırma için materialları avtor toplamış Gagauziyada 2000-2002 hem 2004-2007 yıllar arasında. Gözlem, intervyu, anketa gibi çeşitli metodlar kullanılmış.

İrina Üsümbeli çalışmasını kocası Vasiliy Üsümbeliyä adlamış. «Gagauz Yeri’nde Kadın» kiyadının editorluunu da Abdullah Uluyurt yapmış. «Karaağaç» yayın evindä çıkan kiyadı var nicä internettän satın almaa.

Добавить комментарий