Uyan, canım

En üüsek sırlardan isteerim
İçmää, solumaa, duymaa,
İhlamlı göklerä yaklaşêrım
Dua sözünä katılmaa.

Canıma danışêrım: uyan,
Nasıl her sabaalar uyanêr,
Türküyä darsıyarkan, çan,
Acızgan o bizi çaarêr.

Dua, kapuyu açarkan,
Nelärsä diişer ansızdan,
Ürektän Saabiyi kabledärkän,
Dolêrsın sevgiylän heptän.

Soluyêr bu sevgiylän dünnää,
Fikirlär, duygular, üzlär,
Çekiler cannar iiliklää,
Ki iilik insanı saalıklar…

Valentina BUJİLOVA