Yamık güz

Sarardı yapraklar, sarardı,
Yol yaza hem sıcaa kapandı.
Kısalêr aydınnık gün-gündän,
Ama hep bayılêrım güzdän.

O renkli resimi yazıldı,
Sansın büük bir usta kazandı.
Güz giindi rubayı tutmalık,
Giimdä boyalar kaarışık.

 

Sıcaanı hiç istämeer vermää,
Savaşêr güneşli yamılmaa,
Taa açêr kokulu gülleri,
Hem dä raat hem yalpak günneri.

Güz çiçään kokusu boşandı,
Başçalar hem daalar uslandı.
Silkiner yapraktan fidannar,
Dumannı çin-sabaalen dannar.

Baalarlar hem kırlar karardı.
Göklerdä bitki turna baardı.
Güz geler, çiskinni hem tunuk,
Ama büün güneşli hem duruk.

Aleksandra Kristova